Konsonans

współbrzmienie lub następstwo co najmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans).

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus