Harmonia

 element struktury dzieła muzycznego wyrażający się we współbrzmieniach i akordach.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus