Rytm muzyczny

uporządkowanie materiału dźwiękowego w czasie; ustala stosunki czasów trwania dźwięków.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus