Cechy dźwięku

Poza fizycznymi (obiektywnymi) cechami dźwięku, wyróżnia się również cechy psychologiczne (wrażeniowe, subiektywne). Są to: wysokość dźwięku (zależy od częstotliwości), głośność dźwięku (zależna od natężenia), barwa dźwięku (zależna od struktury widma), czas trwania (krótki, długi).

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus