Jelito grube

(łac. intestinum crassum) – końcowy odcinek jelita kręgowców łączący jelito cienkie z odbytem.
Odbywa się tu końcowy proces wchłaniania wody i soli mineralnych. Śluzówka jelita grubego tworzy kosmki jelitowe, jednak dużo niższe niż np. w jelicie cienkim. Śluzówka jest również silnie pofałdowana, co zwiększa jego powierzchnię. Dzieli się na jelito ślepe (kątnicę) wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę, esicę oraz odbytnicę (tzw. jelito proste) z kanałem odbytowym. Jelito grube jest szersze od jelita cienkiego – w stanie rozkurczu osiąga średnicę 5-8 cm. Jest znacznie krótsze od jelita cienkiego (które ma od 4 do 5 metrów) – jego długość wynosi od 120 do 150 cm.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus