Reminiscencja

to termin wprowadzony w 1913 roku przez P.B. Ballarda na określenie wystąpienia w przypominaniu odroczonym elementów nieobecnych w odtworzeniu bezpośrednio po zakończeniu nauki. Takie rozumienie reminiscencji, nazywane zjawiskiem Ballarda, zakłada, że o wystąpieniu reminiscencji można mówić nawet wtedy, gdy w odtworzeniu odroczonym przypominamy sobie tyle samo lub nawet mniej elementów niż w odtworzeniu bezpośrednim, o ile w odtwarzaniu odroczonym pojawiły się jakieś nowe elementy w stosunku do przypominania bezpośredniego. Inne rozumienie reminiscencji (zjawisko Warda-Hovlanda) zakłada przypominanie sobie generalnie większej liczby informacji niż w bezpośrednim odtworzeniu. Polski uczony Edward Abramowski już w 1911 roku przedstawił wyniki eksperymentów świadczących o lepszym odtwarzaniu w odroczeniu. Mianem reminiscencji określa się też przypominanie sobie w podeszłym wieku większej liczby zdarzeń z określonego okresu życia (11-35 rok życia) niż wskazywałaby na to krzywa zapominania.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus