Actor Network Theory

mówi, że przedmioty są tak samo ważnym i równoprawnym uczestnikiem interakcji społecznych, jak ludzie. Przedmiotami mogą być całe systemy komputerowe (np. system przyjęć na studia) i gadżety elektroniczne.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus