Neuropeptydy

neuroprzekaźnik występujący w neuronach noradrenergicznych, w rdzeniu przedłużonym, podwzgórzu i autonomicznym układzie nerwowym. Wzmaga on działanie noradrenaliny, polegające m.in. na zwężaniu naczyń, należy też do układu oreksygenicznego, wzmagającego łaknienie.
Układ CRF (kortykoliberyna) – układ CRF i neuropeptydy należące do tego systemu (urotensyna I, urokortyna) uczestniczą w hormonalnej odpowiedzi na bodźce stresowe, a także pośredniczą w naszych reakcjach na stres. Neurony wytwarzające CRF odpowiadają za zachowania lękowe i efekty awersyjne związane z odstawieniem leków lub z nawrotem nałogu.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus