Myślenie holistyczne

holizm - pochodzi  od gr. holos - całość. Przeciwstawny redukcjonizmowi pogląd, według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus