Terapia zorientowana na klienta

metoda terapii opracowana przez amerykańskiego terapeutę Carla Rogersa. Osobę potrzebującą pomocy określa się tu mianem „klienta”, a nie pacjenta, dla podkreślenia, że jest ona partnerem w terapii. Terapia ta opiera się na kilku zasadach: bezwarunkowej akceptacji osoby klienta, empatycznym zrozumieniu jego problemów oraz autentycznej komunikacji i postawie terapeuty.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus