Linia życia

graficzna technika badania psychologicznego. Osoba badana proszona jest o wyobrażenie sobie, że prosta pozioma linia z wyraźnie oznaczonym początkiem i końcem ilustruje czas trwania jej życia, od narodzin do śmierci. Następnie badany jest proszony o zaznaczenie, w którym miejscu swojej linii życia znajduje się w tej chwili. Zaznaczone miejsce porównuje się z wiekiem pacjenta. O nieadekwatnym do wieku zaznaczeniu się na linii życia, np. w przypadku 35-letniej osoby, mówimy wtedy, gdy zaznaczyła swoje miejscena początku linii ( oznacza to lęk przed przyszłością, życie marzeniami, deprecjonowanie swojego dotychczasowego życia) bądź zaznaczyła swoje miejsce pod koniec linii (zmęczenie, depresja, rezygnacja).

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus