Perseweracja

(od łac. perseveratio) – zjawisko polegające na powtarzaniu i utrzymywaniu się procesów psychicznych, na przykład myśli czy wrażeń. W zachowaniu osób chorych psychicznie często pojawia się objaw polegający na powtarzaniu tych samych słów i zdań jako odpowiedzi na różne pytania lub też na powtarzaniu stereotypowych gestów. Perseweracja jest częstym objawem obserwowanym w schizofrenii. Występować też może w wielu organicznych chorobach psychicznych, np. w otępieniu padaczkowym. Objaw ten spotykamy niekiedy u ludzi niedorozwiniętych umysłowo.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus