Nieuświadamiane myślenie

są to związane z zadaniem procesy poznawcze i afektywne, które zachodzą poza świadomością podmiotu.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus