Wyuczona bezradność

termin wprowadzony przez Martina Seligmana. Bezradność jest według niego stanem wyuczonym przez narażenie na szkodliwe, nieprzyjemne sytuacje, w których nie ma możliwości ucieczki lub których nie da się uniknąć. Badania eksperymentalne na zwierzętach pokazały, że powtarzające się, niemożliwe do uniknięcia emitowanie wstrząsów elektrycznych względem psów lub szczurów wytwarza u nich pewien rodzaj patologicznej bezradności. Kiedy zwierzę w późniejszych próbach eksperymentalnych ma możliwość ucieczki, nie korzysta z niej i biernie poddaje się dalszym wstrząsom.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus