Kara pozytywna

Istnieją dwa rodzaje wzmocnień i dwa rodzaje kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (np. premia), podczas gdy wzmocnienie negatywne, to eliminacja lub uniknięcie negatywnej konsekwencji, która pojawiłaby się, gdyby zachowanie nie wystąpiło (np. uniknięcie mandatu). Kara pozytywna, to zastosowanie negatywnej konsekwencji po zachowaniu (np. mandat), natomiast kara negatywna, to usunięcie pozytywnej konsekwencji (np. obniżenie pensji), która byłaby nadal dostępna, gdyby poddana jej działaniu osoba zachowała się w inny sposób.
Niezależnie od tego, czy wzmocnienie jest pozytywne, czy negatywne, zawsze prowadzi ono do zwiększenia prawdopodobieństwa powtórzenia w przyszłości zachowania, po którym wystąpiło. Natomiast zarówno kara pozytywna, jak i negatywna powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa powtórzenia w przyszłości zachowania, po którym została zastosowana.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus