Relacja Ja-To

relacja instrumentalna i uprzedmiotawiająca, zarówno osobę, jak i innych ludzi, z którymi osoba nawiązuje takie asymetryczne relacje. Jest w nich m.in. realizacja zadań, rywalizacja, zarządzanie i władanie. Naszą tożsamość w takich relacjach określa dwusłowo „Ja-To”. „Bez To człowiek żyć nie może, lecz kto żyje tylko tym, ten nie jest człowiekiem”.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus