Neurogeneza

(ang. neurogenesis) – to proces powstawania nowych komórek nerwowych. We wczesnym okresie rozwoju ektoderma, jeden z listków zarodkowych, tworzy płytkę nerwową, która przekształca się kolejno w bruzdę nerwową i cewę nerwową. Z niej, w miarę rozwoju, tworzy się ośrodkowy układ nerwowy. Z cewy powstaje warstwa przykomorowa, a później warstwa okołokomorowa – to są obszary szczególnie intensywnej neurogenezy. Proces powstawania nowych neuronów kory mózgowej trwa u ludzi jeszcze przez kilka lat po urodzeniu, a neurony móżdżku pojawiają się aż do 12. roku życia. Wiele badań dowodzi, że również u osób dorosłych ma miejce neurogeneza w mózgu, choć na znacznie niższym poziomie.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus