Zespół Tourette'a

jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem licznych tików motorycznych i głosowych. Zazwyczaj tiki przybierają łagodną postać, jednak w cięższych przypadkach symptomem choroby może być mimowolne przeklinanie lub wykonywanie nieprzyzwoitych gestów. Nazwa zaburzenia pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry Gillesa de la Tourette’a, który w roku 1885, w czasie swojej pracy w szpitalu Salpetriere w Paryżu, opisał 9 przypadków tej choroby. Początkowo sądzono, że zespół Tourette’a występuje bardzo rzadko. Obecnie wiadomo, że dotyka on 5 na każde 10 tys. osób. Zespół Tourette’a występuje we wszystkich kulturach oraz grupach etnicznych.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus