Relacja Ja-Ty

w koncepcji Martina Bubera w tej symetrycznej relacji osiągamy pełnię ludzkiej egzystencji. Tożsamość i podmiotowość każdej z osób uczestniczących w tym spotkaniu określona jest dwusłowem „Ja-Ty”. W tym Ty jest wyjątkowość i miłość, która jest odpowiedzialnością Ja za Ty, tworzy równość kochającego i kochanego.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus