Parasomnia

zaburzenie snu związane z różnymi typami zachowań, np. chodzenie przez sen, mówienie przez sen, zgrzytanie zębami podczas snu, realna ucieczka przed wyśnionym wrogiem. Geneza parasomni to niewłaściwa aktywność mózgowia podczas snu lub stanów pośrednich pomiędzy snem i czuwaniem. Niekiedy odróżnia się parasomnie NREM (np. sennowłóctwo) od parasomni REM (zachowania agresywne lub ucieczkowe).

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus