Podejście enaktywne

percepcja nie jest tylko procesem zachodzącym w mózgu czy w umyśle, lecz rodzajem umiejętnej aktywności. Nasza zdolność do spostrzegania wymaga posiadania zmysłowo-ruchowej wiedzy. Tylko istoty z odpowiednim wyposażeniem cielesnym i umiejętnością posługiwania się ciałem potrafią spostrzegać.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus