Ślepopatrzenie

zjawisko w pewnym sensie przeciwne do ślepowidzenia (blind­sight). W ślepowidzeniu osoba nie posiada fizjologicznego uposażenia pozwalającego widzieć, a jednak widzi. Ślepopatrzenie polega na tym, że osoba spełnia wszystkie fizjologiczne warunki niezbędne do widzenia, a jednak nie widzi.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus