Ageizm (ang. ageism)

dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych oraz preferowaniem młodszych pracowników na rynku pracy. Zjawisko odwrotne, tzn. dyskryminowanie osób młodych, ze względu na wiek, nosi miano adultyzmu.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus