Fobia

w psychologii określana jest jako lęk przed czymś realnym, ale niezagrażającym. To uporczywa, stała reakcja strachu, której rozmiary pozostają w znacznej dysproporcji do wielkości faktycznego zagrożenia. Lęk może mieć różne nasilenie – do panicznego włącznie, pojawia się podczas bezpośredniego kontaktu z określonym obiektem lub sytuacją, a nawet w momencie wyobrażenia tego obiektu czy sytuacji. Człowiek zdaje sobie sprawę, że strach jest bezzasadnie wielki i irracjonalny, ale mimo tego pragnie uniknąć sytuacji za wszelką cenę.
Przykłady fobii społecznych: niezdolność do kontynuowania publicznej wypowiedzi, krztuszenie się pokarmem spożywanym przy innych, niemożność oddania moczu w toalecie publicznej, drżenie rąk podczas pisania w obecności postronnych osób, niemożność sformułowania odpowiedzi na pytanie postawione w sytuacjach towarzyskich.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus