Osobowość psychopatyczna

zaburzenie struktury osobowości (dziś mówi się raczej o antyspołecznych zaburzeniach osobowości). Charakteryzuje się powierzchownością uczuciową, brakiem empatii i uczuć moralnych, nieliczeniem się z uczuciami innych, lekceważeniem norm, brakiem wyrzutów sumienia i poczucia winy, skłonnością do agresji i przemocy, deficytem lęku i zwiększonym zapotrzebowaniem na stymulacje.
Według Roberta Hare, na psychopatię składają się dwa czynniki: izolacja emocjonalna oraz zachowania antyspołeczne: impulsywność, nieodpowiedzialność, lekkomyślność, liczne, krótkotrwałe związki, przestępczość w okresie młodzieńczym (nieletnim).

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus