Nozologia

- (od gr. nosos – choroba i logos – nauka) – dziedzina wiedzy medycznej zajmująca się podziałem (klasyfikacją) chorób i ich opisem. Główny podział chorób opiera się na ich etiologii, patogenezie i objawach choroby. Podejście to przejęła psychologia kliniczna w modelu diagnozy nozologicznej (różnicowej), której celem było rozpoznanie określonej jednostki chorobowej. System nozologiczny jest podstawą podręczników diagnostycznych, takich jak DSM-IV i ICD-10. Opisują one jednostki nozologiczne, czyli konkretne zaburzenia zarówno somatyczne (np. grypa), jak i psychiczne (np. schizofrenia). Rozpoznania zaburzenia dokonuje się na podstawie symptomów, które mogą występować w stałych konfiguracjach, tworząc syndrom.

Trafne rozpoznanie pozwala prognozować dalszy przebieg choroby i ustalić rokowania. W ten model diagnozy wpisane jest jednak ryzyko błędów, takich jak: uprzedmiotowienie pacjenta i zredukowanie go do schorzenia, skrajne myślenie o pacjencie i etykietowanie go.  Rozwój wiedzy psychologicznej doprowadził do sformułowania nowych modeli diagnozy. Jednym z nich jest model funkcjonalny – w jego ramach diagnosta, wyjaśniając problem osoby, koncentruje się na jej funkcjonowaniu w określonych obszarach życia lub zadaniach, ocenia jej zasoby i trudności i w oparciu o to znajduje możliwe rozwiązania. Drugim modelem jest diagnoza interakcyjna, inaczej psychospołeczna, w ramach której osoba aktywnie uczestniczy w badaniu, wnosząc do niego niepowtarzalny wkład.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus