Responsywność

- (ang. respons – odpowiedź) jest jednym z wyznaczników atrakcyjności interpersonalnej. Osoba jest responsywna w kontakcie z drugą osobą, jeżeli jej zachowanie i wypowiadane słowa stanowią odpowiedź na działania partnera. Im więcej naszych zachowań stanowi odpowiedź na działania partnera, a także im bardziej są one rozbudowane, tym bardziej jesteśmy responsywni. Partnerzy responsywni zwykle są bardziej lubiani, a brak responsywności, czyli obojętność, jak pisze Bogdan Wojciszke w Psychologii społecznej, jest problemem nieudanych związków.

Responsywnosć jest warunkiem wstępnym uzyskiwania od partnera różnych dóbr, ale sama w sobie również jest pożądana. Potwierdza nam, że jesteśmy w stanie wpływać na to, co się dzieje i daje poczucie kontroli. Potrzebujemy bowiem być zauważeni przez innych, a brak reakcji innych na naszą osobę, jak pisał ponad sto lat temu filozof i prekursor fenomenologii William James, jest największą karą, jakiej człowiek może doświadczyć w relacjach z innymi ludźmi, gorszą od krytyki. Responsywność jest jedyną nagrodą, jaką może dać niemowlę swoim rodzicom.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus