Morfy

- to sztuczne twarze o neutralnej ekspresji emocjonalnej, różniące się pod względem własności fizycznych na dwóch wymiarach: ufności i dominacji. Wymiary te ujawniły się we wcześniejszych badaniach, w których Alexander Todorov, profesor psychologii z Princeton University i badacz percepcji twarzy, prosił badanych, by opisywali osoby widniejące na zdjęciu. Następnie generował komputerowo zmienione buźki, czyli morfy różniące się pod względem wyrażanego przez nie zaufania oraz dominacji.

Morfy umożliwiają precyzyjne manipulowanie tymi dwoma wymiarami. Pozwoliło to stwierdzić, że część wniosków z twarzy wyciągamy poza świadomością. Kiedy na przykład przed twarzą neutralną pojawiała się na ułamek sekundy (zbyt krótko, by badani zauważyli ją świadomie) twarz budząca nieufność, to również tę pierwszą twarz badani oceniali negatywnie, przy czym nie wiedzieli, dlaczego. Wykryto ponadto, że wymiar dominacji pokrywa się w zasadzie z męskością – im bardziej męska twarz, tym bardziej wydaje się dominująca. Z kolei wymiar zaufania pokrywa się z mimicznym wyrazem gniewu bądź szczęścia. Twarze budzące nieufność są zagniewane, a te szczęśliwe wzbudzają zaufanie. Szczęście lub gniew malujące się na obliczu drugiej osoby pozwalają wnioskować o intencjach tej osoby – osoby szczęśliwej nie musimy się obawiać.


Przejdź do słownika

comments powered by Disqus