Idealizacja

-  to mechanizm obronny polegający na dostrzeganiu i wyolbrzymianiu w kimś lub czymś wyłącznie pozytywnych aspektów i zaprzeczaniu, że istnieje ta druga, gorsza lub słabsza strona. Obiekt, wobec którego mamy ambiwalentne nastawienie, zyskuje dwie reprezentacje w umyśle: w jednej jest przedstawiany jako całkiem zły, w drugiej jako idealnie dobry. Aby było to możliwe, najpierw musi dojść do rozszczepienia obiektu na dwie części o przeciwnym znaku.

Idealizację można traktować jako zjawisko rozwojowe: dzieci idealizują rodziców, bo nie potrafią jeszcze zintegrować ich obrazu jako obejmującego i dobre, i złe strony. Zakochani początkowo idealizują partnera, póki wspólne z nim życie nie urealni jego osoby. Jeśli idealizacja i naprzemienna dewaluacja innych ludzi i/lub własnej osoby jest stałym mechanizmem obronnym, stosowanym przez osobę, to mamy do czynienia z narcyzmem.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus