Personifikacja

– w psychologii konsumenta jedna z jakościowych metod badania marki (obok animalizacji, kolażu i wielu innych), a w zasadzie cała grupa takich metod. Ponieważ spora część wizerunku marki – czyli tego, co klient wie o marce, co o niej myśli i co do niej czuje – jest nieuświadamiana, nie można go poznać za pomocą pytań wprost i kwestionariuszy. Aby poznać te ukryte, nieuświadamiane obszary postaw wobec marek, stosuje się metody jakościowe i pomiary pośrednie, na przykład techniki projekcyjne. Taką właśnie techniką jest personifikacja. Polega ona na wyobrażeniu sobie marki jako osoby, po czym badani próbują opisać tę markę-osobę bardziej szczegółowo, np. jak wygląda, jakie ma cechy charakteru, upodobania, gdzie pracuje, jak spędza wolny czas, jakim samochodem jeździ itp. Mogą też wyobrażać sobie, że spotykają się z tą marką jako osobą i opisują to spotkanie.

Odmianą personifikacji jest technika brand party – konsument ma wyobrazić sobie marki jako ludzi, którzy przychodzą na przyjęcie. A następnie opowiada, jak wyglądają obecne na przyjęciu osoby-marki, jak się zachowują, gdzie mieszkają itd.  Analogicznie w technice animalizacji konsument wyobraża sobie badane marki jako zwierzęta, kierując się pierwszymi nasuwającymi się skojarzeniami. Z kolei w technice kolażu tworzy kompozycję z wycinków gazet i zdjęć kojarzących się z marką. Zaletą tej ostatniej techniki jest jej niewerbalny charakter, co często sprzyja ujawnianiu mniej uświadamianych obszarów.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus