Habituacja

- (od łac. habituare – przywykać) oznacza stopniowe zmniejszanie się siły reakcji organizmu (aż do jej zaniku) na bodziec, który trwa długo lub powtarza się wielokrotnie i nie ma istotnego znaczenia biologicznego. Zjawisko to, potocznie określane jako przyzwyczajenie się, odwrażliwienie – pozwala na adaptację. To dzięki niemu nie czujemy wciąż ucisku ubrania na naszą skórę, po krótkiej chwili przywykamy do przykrego zapachu w pomieszczeniu. Prawie każdy stały bodziec powoduje habituację, np. czysty dźwięk po półgodzinie odbieramy jako słabszy o 20 decybeli. Habituacja odgrywa istotną rolę, ponieważ umożliwia pomijanie informacji nieistotnych. Można ją traktować jako najprostszą formę uczenia się, polegającą na wyzbywaniu się dawnych reakcji i stopniowym eliminowaniu bezużytecznych działań. Stopniowo przestajemy reagować na monotonne, powtarzające się bodźce, które nie mają istotnego znaczenia biologicznego, a zarazem nie są nagradzane ani karane. Czasem może to jednak prowadzić do spadku uwagi i do znużenia (np. podczas prowadzenia samochodu).

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus