Elektromiografia

– diagnostyka czynności elektrycznej mięśni za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne, czyli elektromiografu. W medycynie elektromiografia jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego i mięśni. W psychologii zaś elektromiografia mięśni twarzy pozwala na pomiar postaw z obejściem świadomości. W tym celu mierzy się aktywność elektryczną mięśni twarzy w odpowiedzi na pojawienie się obiektu postawy.

Jak dowodzą badania dwóch psychologów zajmujących się społecznym poznaniem w połączeniu z neuronauką – Piotra Winkielmana z University of California w San Diego i Johna Cacioppo z University od Chicago – wzrost aktywności elektrycznej mięśni odpowiedzialnych za ekspresję radości (mięsień zigomaticus major) świadczy o pozytywnej postawie do obiektu, natomiast na postawę negatywną wskazuje wzrost aktywności mięśnia marszczącego brwi (corrugatora), który w dużym stopniu jest odpowiedzialny za ekspresję gniewu.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus