Synestezja

(od gr. synaísthesis – równoczesne postrzeganie; od sýn – razem i aísthesis – poznanie poprzez zmysły) – spostrzeżenie o charakterze wielozmysłowym. W wyniku pobudzenia jednego receptora pojawiają się jednocześnie spostrzeżenia charakterystyczne dla pobudzenia innego receptora. Osoby mające takie uzdolnienia mogą nie tylko słyszeć dźwięki, ale odbierać ich barwy, zmieniające się zależnie od wysokości dźwięku. Dźwięki wywołują u nich wrażenie miękkości, barwa niebieska odczuwana jest jako chłodna itp. Na milion osób przypada dziesięciu synestetyków. Należeli do nich m.in.: rosyjski dziennikarz z fenomenalną pamięcią Solomon Szereszewski, Vladimir Nabokov i Arthur Rimbaud, Wassily Kandinsky i Paul Klee,  Mikołaj Rimski-Korsakow, Franciszek Liszt i John Lennon.
Istnieją dwie teorie tłumaczące owo zjawisko. Jedna mówi, że istnieje więcej połączeń synaptycznych pomiędzy neuronami przenoszącymi „zmysłowe informacje”, a druga – że liczba połączeń synaptycznych jest taka sama, a mieszanie się odbieranych doświadczeń wynika z tego, że zachwiana jest równowaga pomiędzy hamowaniem i wyciszaniem docierających impulsów w mózgu.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus