Komputacja

- (od łac. computare – liczyć) oznacza obliczenia, sposób liczenia. Pojęcie to nie jest tożsame z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych. Jeśli mamy dwie cyfry: 2 i 3, to wynikiem ich komputacji może być 5 (jeśli je dodajemy), 6 (gdy mnożymy) albo 11 000. Jak to możliwe? Wystarczy na pierwszym miejscu wpisać tyle jedynek, ile wynosi wartość pierwszej liczby, a na drugim tyle zer, ile wynosi druga liczba. Komputacja oznacza zatem przekształcenie zbioru danych na wejściu w inny zbiór danych na wyjściu.

Tak rozumiana komputacja przypomina procesy przetwarzania informacji i jest kluczowym pojęciem w tzw. komputacyjnej teorii umysłu, zapoczątkowanej przez Hilarego Putnama, amerykańskiego filozofa, matematyka i informatyka. Traktuje ona procesy umysłowe na wzór zalgorytmizowanych programów komputerowych. Dzięki tej teorii rozważania filozoficzne nad naturą umysłu zastąpione zostały interdyscyplinarnymi badaniami z zakresu nauki kognitywnej, obejmującej zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji, lingwistyki kognitywnej i matematycznej, psychosemantyki, neurofizjologii oraz psychologii poznawczej.

Dziś komputacyjnej teorii umysłu broni Jerry Fodor, zajmujący się filozofią umysłu, przeciwko niej zaś argumentuje sam prekursor teorii – Putnam. Dowodów na rzecz tej teorii dostarczają nauki neuronalne i badania dotyczące sztucznej inteligencji.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus