Neurotyzm (neurotyczność)

osoby o wysokim neurotyzmie są pobudliwe i chwiejne emocjonalnie, podatne na doświadczanie negatywnych emocji, często lęku, przygnębienia, poczucia winy. Są mało odporne na stres, mają obniżoną samoocenę. Osoby takie gorzej przystosowują się i funkcjonują poniżej swoich możliwości.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus