Neurotyzm, ekstrawersja i psychotyzm

podstawowe wymiary osobowości w koncepcji H. Eysencka. Każdy człowiek ma swoje miejsce na tych wymiarach. Warunkują one poziom adaptacji zarówno psychicznej, jak i społecznej. Zdaniem Eysencka wysoki poziom wszystkich trzech wymiarów sprzyja skłonnościom do zachowań przestępczych.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus