Pamięć autobiograficzna

– rodzaj pamięci odnoszący się do własnej przeszłości. Wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w postaci konkretnych lub abstrakcyjnych informacji angażujących język (kiedy opowiadam o tym, co mnie spotkało wczoraj w kinie, korzystam z mojej pamięci autobiograficznej).


Przejdź do słownika

comments powered by Disqus