Pamięć epizodyczna (inaczej pamięć zdarzeń)

 – przechowuje ślady pamięciowe na temat zdarzeń posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową.Tu przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus