Otępienie semantyczne

– odnosi się zarówno do choroby Picka, afazji postępującej, jak i do pamięci semantycznej. Arnold Pick (1851–1924) zwracał uwagę na związek pomiędzy postępującą afazją a zanikami płatów skroniowych. Dziś przyjmuje się, że jest to wariant skroniowy otępienia czołowo-skroniowego spowodowanego zmianami neurodegeneracyjnymi w mózgu.


Przejdź do słownika

comments powered by Disqus