Optymizm obronny

– wiara w możliwość uniknięcia nieszczęść

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus