Genogram

– graficzny schemat rodziny, uwzględniający zarówno żyjących, jak i zmarłych jej członków. Stosowany jest w poradnictwie i psychoterapii systemowej w celu diagnozy relacji w rodzinie. Pozwala poznać historię rodziny. Przypomina on drzewo genealogiczne. Ilustruje związki i relacje między krewnymi oraz ważne daty z życia członków rodziny. Przy każdej osobie zaznacza się charakterystyczne cechy, związane z nią ważne wydarzenia życiowe, choroby, rozwody itp.
Genogram pozwala poznać tradycje rodzinne, które mogą być nieświadomie przekazywane kolejnym pokoleniom.

Z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne mity rodzinne i przekonania. Czasem są one wyrażane wprost. Na przykład ojciec mówi: „Synu, nigdy się nie żeń” albo „dzieci to tylko kłopoty”. Często są one przekazywane nie wprost. Wszystkim w rodzinie coś wiadomo. Mity i przekazy służą podtrzymaniu homeostazy i bezpieczeństwa systemu rodzinnego, a jednocześnie często go usztywniają i zamykają jej członkom możliwość rozwoju. Bywa, że utrwalają jakąś patologię.

Genogram umożliwia poznanie tych dysfunkcyjnych „tradycji” rodzinnych, nieświadomie przekazywanych z pokolenia na pokolenie, takich jak trudności w związkach interpersonalnych czy alkoholizm. W efekcie też możemy w ten sposób dotrzeć do wizji własnego życia, jaką otrzymaliśmy od naszej rodziny. Patrząc na genogram, możemy zrozumieć, dlaczego nasza matka lub ojciec tak postępuje, z czego to wynika, jacy byli ich rodzice. Na przykład, jak mówi psychoterapeutka Ewa Chalimoniuk, ojciec pije, bo jako dziecko był bity albo stracił kogoś. Ucieczką od destrukcji stała się inna destrukcja.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus