Bodziec warunkowy

- bodziec początkowo neutralny, wywołujący reakcję bardzo podobną do reakcji bezwarunkowej (automatycznej, instynktownej) dopiero po tym, gdy zostanie skojarzony z bodźcem bezwarunkowym (wyzwalającym reakcję automatyczną). Proces uczenia się owego skojarzenia nazywa się warunkowaniem klasycznym (pawłowowskim).

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus