Social dreaming

jest najnowszą i wzbudzającą duże zainteresowanie formą wykorzystania snów (w języku polskim nie ma dobrego odpowiednika tego terminu). To metoda, w której koncentrujemy się na samym śnie, a nie na jego autorze. Opiera się na założeniu, że ludzie mogą śnić „społecznie”. Ważny jest tu kontekst społeczny snu, dlatego coraz częściej metodę tę stosuje się do analizy funkcjonowania instytucji, stowarzyszeń i różnych grup. Na początku kwietnia odbędzie się w Warszawie warsztat, podczas którego Gordon Lawrence, twórca teorii social dreaming, po raz pierwszy zaprezentuje w Polsce swoją metodę.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus