Modele koneksjonistyczne

– modele (programy komputerowe) wzorowane na pracy mózgu, które zakładają, że informacje są magazynowane w sposób rozproszony w sieci połączonych ze sobą jednostek lub węzłów, przypominających neurony. Sieci te zdolne są do uczenia się, które prowadzi do zmiany połączeń między węzłami. Inaczej: modele równoległego przetwarzania rozproszonego.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus