Afazja semantyczna

– rodzaj afazji charakteryzujący się trudnościami w rozumieniu złożonych gramatycznie form wypowiedzi. Chory może różnicować poszczególne elementy wypowiedzi – fonemy, słowa, ma jednak trudności ze zrozumieniem sensu całości wypowiedzi.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus