Asertywność

umiejętność bycia sobą w relacjach z innymi ludźmi, zdolność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w taki sposób, który innych nie rani.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus