Afekt

– rodzaj emocji, chwilowa, pozytywna lub negatywna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca w odpowiedzi na zmianę w otoczeniu lub w samym podmiocie. To ledwie dostrzegalne lubienie lub nielubienie, przyjemność lub przykrość i towarzysząca temu tendencja „do” lub „od” czegoś: obrazka, słowa, towaru w sklepie, a nawet własnej myśli. Afektu możemy doświadczać względem każdej rzeczy lub osoby, na jaką zwracamy uwagę, niekoniecznie tej, która go pierwotnie wywołuje. W odróżnieniu od nastroju, afekt jest rozumiany jako krótkotrwałe doznanie emocjonalne, a poziom pobudzenia mu towarzyszący nie przekracza zazwyczaj progu świadomości. Podmiot może uświadomić sobie zmianę afektywną poprzez wgląd w swoje odczucia i stan cielesny. Jednak na ogół nie dostrzega zmiany stanu pobudzenia, choc ta istotnie wpływa na przebieg wielu procesów poznawczych.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus