Deprywacja sensoryczna

– ograniczenie lub całkowite pozbawienie dopływu bodźców. Badania, inspirowane głównie koncepcją procesów mózgowych kanadyjskiego psychologa Donalda Hebba, przyniosły niezwykle interesujące wyniki. Dowiodły, że brak stymulacji przenoszącej informację jest stanem negatywnym. Odnotowano cztery rodzaje konsekwencji deprywacji sensorycznej. Osoby doświadczające jej miały zaburzenia percepcji, zaburzenia procesów myślowych i pamięci. Przeżywały halucynacje i sny na jawie, a także silne napięcie i lęk. Brak informacji powodował dezintegrację procesów mózgowych, choć inne potrzeby były w tym czasie zaspokojone. Natomiast zaspokojenie deficytu informacji przynosiło pozytywne skutki. W eksperymentach Roberta Butlera stwierdzono, że możliwość wyjrzenia przez otwór w zamkniętym pojemniku działała jak pozytywne wzmocnienie i zwiększała prawdopodobieństwo wystąpienia innych reakcji. Informacja stawała się nagrodą.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus