Medycyna oparta na faktach

podejmowanie decyzji terapeutycznych dotyczących poszczególnych pacjentów na podstawie własnego doświadczenia klinicznego i najlepszych zewnętrznych danych klinicznych, pochodzących z systematycznych badań.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus