Odziedziczalność

wskaźnik statystyczny określający, jak duży jest udział genów w kształtowaniu np. osobowości w jednej populacji, a więc np. tylko wśród Polaków. Obecnie oblicza się ją, stosując tzw. analizę dopasowania modeli.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus